ndxg.net
当前位置:首页 >> 五年级列竖式计算小数除法 >>

五年级列竖式计算小数除法

1.5.06*60+4.94*60 2.62.5*1000-61.5*1000 3.98.54*99+98.54 4.9.3*10-9.3*9 5.0.25*4+1.25*0.8 1.5648+84659-5984 2.8456+5982-5248 3.45268x15441+584 4.54621+5421-698 5.542-8462-7845 6.9846-241657-4658+54798 7.45541+57884-

小数除以小数计算练习题,列坚式计算题,有答案40.32÷4.2=9.6 18÷0.45=40 0.161÷0.07=2.3 782÷0.85=92047.58÷6.1=7.8 655.2÷0.78=840 2.175÷0.29=7.5 871.2÷0.99=

竖式计算:一,3.9除以0.26= 二5.13除以0.27= 三91.2除以3.8= 四10.8除以0.45= 180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40= 79*97= 28*32= 54*25 = 48*61= 23*37= 46*58= 326*52= 45*12= 33*12= 32*69=

原发布者:云淡风清031310 小数除法竖式计算题(1)9.12÷3.8=(2)54÷0.36=(3)1.7÷0.08=(4)0.576÷0.18=(5)0.77÷0.35=(6)15.68÷5.6=(7)42.7÷7=(8)38.4÷6=(9)62.8÷4=(10)65.6÷8=.(11)8.4÷5.6=(12)1.71÷3.8=(13)7.05÷0.94=.(14)5.4÷24=(15)6

1. 3/7 * 49/9 - 4/3 2. 8/9 * 15/36 + 1/27 3. 12* 5/6 2/9 *3 4. 8* 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 3/8 ÷6 6. 4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 * 5/6 + 5/6 10. 3/4 * 8/9 - 1/3 11. 7 * 5/49 + 3/14 12. 6 *( 1/2 + 2/3 ) 13. 8 * 4/5 + 8 * 11/5

128/5.6= 78/3.5= 9.6/3.2= 65/3.2= 54/2.3= 32/0.4= 36/0.09= 42/0.006= 78/3.6= 45/0.005= 81/0.9= 7.2/0.8= 1000/1.25= 10/2.5= 120/3.5= 7.5/2.3= 8.6/3.2= 79/3.6= 8.6/3.6= 2.5/0.005= 36/0.0006= 7.5/2.6= 6.3/0.007= 8.6/0.0036= 46/0.0032= 8.4/0.

0.45*2.5= 0.8*1.25= 0.3*3.6= 0.3*0.3= 10*0.07= 0.3*1.4= 0.05*7= 0.92*0.4= 0.2*0.26= 0.14*4= 0.02*0.1= 1.2*0.3= 4.5*6=?6-4.05=?8.4÷0.7=?3.67+6.13=?0.5*1.2=?0.55

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.844x0.966x0.177x0.23.4x307.5x800.99x0.13.3x4

小数除法,将除数和被除数的小数点同时向后移,使除数变成整数,用整数的除法进行计算

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ndxg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com