ndxg.net
当前位置:首页 >> 如何做到言必行行必果 >>

如何做到言必行行必果

其实这个都是自己心里的一个信念 我也想做一个这样的 对于这个问题 我认为 1、说话随便,没有信誉 说话欠考虑,或根本不考虑.久之,给别人的印象是尽讲“白话”,不办实事.结果使自己威信扫地,别人不愿意与之往来和共事. 2、轻诺

严于律己 宽于待人 多做有用事 少说无用的话 言多必失 低调做人 高调做事 取信于人 做人做事都要诚恳 做事要有始有终 坚持自己的原则 利用自己的聪明才智 争取做事达到最好的效果 要做到大家相信你,那么你必须以理服人,以身作则;要让别人有信服你的理由. 尽量减少无谓的言语,说出来的话就要负责到底,并且保持一定的严肃. 如果你做到上述所说,那么离你想要的效果就不远了!

说到做到,不轻言诺.守信义.言必行,行必果 意思:做人就要做个有责任感能让别人信任的人,一旦说出了自己要做的事,就一定要去做到,开始自己要做的事情时一定要有始有终,容不得半点马虎. 言必行,行必果 体会:做人就要“言必

这个词出自《论语子路》:“言必信,行必果,然小人哉.”辞典上的解释是"说了就一定守信用,做事一定办到."这样的人确实很少,但确实是有的,比如哑巴,植物人.言必行,是可以做到的,只要有这个志愿,并且意志坚定,那是肯定可以的.行必果这几乎是不可能的,有这个志愿的话,首先要做到少说话,少做事,然后做事打起12分精神,那样如果寿命短,运气好的话是可以做到的.其实这个词是形容人诚信的,不必那么深究表面意思.另外,我认为这个词的意思是"答应要做的事就一定要果断地做".一楼qgzqxy的回答令我十分反感,一看就知道他是个崇洋媚外,没有脑子的人,这种人是我最看不起的

要学会周全考虑,每个都有N多种不同的境遇!所以要以自己的自身条件为基础做出自己的决定,事情会被做的圆满!这样就会使自己更自信,也令他人刮目相待

满分10 我5

言必信,行必果 言必信,行必果 yán bì xìn,xíng bì guǒ 〖解释〗信:守信用;果:果断,坚决.说了就一定守信用,做事一定办到. 〖英文解释〗Promise must be kept and action must be resultful.也可以说 No sooner said than done. 言而必

不一样.言必信,行必果 .说了就一定守信用,做事一定办到.出处 《论语子路》:“言必信,行必果,然小人哉.”言必行,行必果,说了就一定要做,做了就一定要有结果.出自《中庸》.现在,很多人都在讲“言必信,行必果”,讲到这个话时都言之凿凿.但你读《论语》会发现孔子对“言必信,行必果”评价很低,他说“言必信,行必果,(坑)然小人哉《论语子路第十三》”这个小人不是指坏人,而是指境界不高的人,境界不高的人才会这样想问题.

言必行,行必果.选自春秋战国思想家孔子的《礼记中庸》我们的先哲孔夫子告诫我们:一个人要言行一致.说了就要去做.只说不做是不讲信用的人,是缺乏高素质的表现.言必信,行必果讲话诚实,做事果敢.《论语子路》:“子贡问曰:'何如斯可谓之士矣?'子曰:'行已有耻,使于四方,不辱君命,可谓士矣.'曰:'敢问其次?'曰:'宗族称孝焉,乡党称弟焉.'曰:'敢问其次?'曰:'言必信,行必果,然小人哉!抑亦可以为次矣.'”弟:同“悌”.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ndxg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com