ndxg.net
当前位置:首页 >> 屈原的诗歌 >>

屈原的诗歌

1、《九歌东皇太一》战国时期楚国诗人:屈原 吉日兮辰良,穆将愉兮上皇;抚长剑兮玉珥,锵鸣兮琳琅.瑶席兮玉,盍将把兮琼芳;蕙肴蒸兮兰藉,奠桂酒兮椒浆.扬兮拊鼓,(疑此处缺一句) 疏缓节兮安歌,陈竽瑟兮浩倡.灵偃蹇

他的作品共有25篇,篇目为:九歌、招魂、天问、离骚、九章、卜居、渔父.他的著名诗句杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙?(《离骚》) 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索. (《离骚》) 汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与.(《离骚》)

杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙?(《离骚》) 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索. (《离骚》) 汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与.(《离骚》) 长叹息以掩涕兮,哀民生之多艰! (《离骚》) 亦余心之所善兮,虽九死

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索. (《离骚》) 长叹息以掩涕兮,哀民生之多艰! (《离骚》) 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下. (《九歌湘夫人》) 沅有芷兮醴有兰,思公子兮未敢言. (《九歌湘夫人》)

《礼魂》成礼兮会鼓,传芭兮代舞.女倡兮容与.春兰兮秋鞠,长无绝兮终古

1.怀屈原 _____让今日的雨洗礼你纯粹的灵魂 汨罗江畔的香花汀蓝 和怀王的宫殿废墟 一起沐浴着 五月初五的细雨 千百年来的龙舟竞渡 苇叶青了又黄,黄了又青 都不足以祭奠你 包容了家国和诗歌的灵魂 惟有今日的雨 这从历史和唐诗宋词里飘

九歌国殇[guó shāng] 年代:先秦 作者:屈原 [编辑本段]1.内容 操吴戈兮被[0]犀甲,车错毂[1]兮短兵接; 旌[2]蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先; 凌余阵兮躐[3]余行[4],左骖[5]殪[6]兮右刃伤; 霾两轮兮絷[7]四马,援玉桴[8]兮击鸣鼓; 天时怼[9]兮威灵怒,严杀尽兮弃原野[10]; 出不入兮往不反,平原忽兮路超远; 带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩[11]; 诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌[12]; 身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄.

《离骚》、《九章》、 《九歌》、 《天问》是屈原最主要的代表作.《离骚》是我国最长的抒情诗.后世所见屈原作品,皆出自西汉刘向辑集的《楚辞》.这部书主要是屈原的作品,其中有《离骚》一篇,《九歌》十一篇(《东皇太一》《云中居》《湘君》《湘夫人》《大司命》《少司命》《东君》《河伯》《山鬼》《国殇》《礼魂》),《九章》九篇(《惜诵》《涉江》《哀郢》《抽思》《怀沙》《思美人》《惜往日》《橘颂》《悲回风》),《天问》一篇等等.

《九歌》 加《魂礼》每一节 都短的 《九章》里的《橘颂》这几个 是最短的.

1、《九章之三 哀郢》先秦屈原皇天之不纯命兮,何百姓之震愆?民离散而相失兮,方仲春而东迁.去故2、《九歌 大司命》先秦屈原广开兮天门,纷吾乘兮玄云;令飘风兮先驱,使[1]雨兮洒尘;君回3、《九歌 东皇太一》先秦屈原

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ndxg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com